12, BLACK JACK STREET.

Oppforingsoversikt.

Denne bygningen er oppfort under lov om bebyggelse og bevaringsomrader 1990 som endret for sin spesielle arkitektoniske eller historiske interesse.

Navn: 12, BLACK JACK STREET.

Listeoppforing Antall: 1280974.

12, BLACK JACK STREET.

Bygningen kan ligge innenfor grensen til mer enn en myndighet.

Distriktstype: Distriktsmyndighet.

Nasjonalpark: Ikke aktuelt for denne oppforingen.

Dato forst oppfort: 23. juli 1971.

Dato for siste endring: Ikke aktuelt for denne oppforingen.

Legacy System Information.

Innholdet i denne posten er generert fra et eldre datasystem.

Legacy System: LBS.

Asset Groupings.

Denne oppforingen inneholder ikke en del av en Asset Grouping. Asset Groupings er ikke en del av den offisielle posten, men legges til senere for informasjon.

Listeoppforing Beskrivelse.

Sammendrag av bygningen.

Legacy Record – Denne informasjonen kan v re inkludert i listen Oppforingsinformasjon.

Arsaker til betegnelse.

Legacy Record – Denne informasjonen kan v re inkludert i listen Oppforingsinformasjon.

Legacy Record – Denne informasjonen kan v re inkludert i listen Oppforingsinformasjon.

Utvalgte kilder.

Nasjonal gridreferanse: SP0219302076.

og kopier British Crown og SeaZone Solutions Limited 2018. Alle rettigheter reservert. Lisensnummer 102006.006.

Bruk av disse dataene er underlagt Vilkar og betingelser.

Ovennevnte kart er kun for rask referanse og kan ikke v re i malestokk. For en kopi av fullskala kartet, se vedlagte PDF – 1280974 .pdf.

PDF-filen vil bli generert fra vare live-systemer, og det kan ta noen minutter a laste ned, avhengig av hvor opptatt vare servere er. Vi beklager denne forsinkelsen.

Denne kopien viser oppforingen 13.-Feb-2018 kl. 12:57:25.

Slutt pa offisiell notering.

Dine bidrag.

Vet du mer om denne oppforingen?

Folgende informasjon har blitt bidratt av brukere som frivilliggjorde for vart berikende liste-prosjekt. For sma korreksjoner til listen oppforing, se venligst vare mindre endringsprosedyrer.


Hilsener! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!