[JAVA] BlackJack Code Review (Beginner)

Innlegg av anipak pa 24 juni 2012 4:15:52 GMT -8.

– Jeg er klar over at esset ikke bare skal v re = 11 og gi brukeren muligheten til a diktere det er verdi, men implementering som ikke ville l rt meg noe nytt.

– Maten jeg har beregnet pa forhandler- og brukerkortverdien, er fryktelig, spesielt fordi jeg matte re-iterere den hele tiden. Dette er det storste problemet jeg vil fikse.

offentlig klasse BlackJack.

offentlig statisk tomrom main (String [] args)

* Skanner && Brukervariabler.

Skanner kb = Ny skanner (System.in);

int usersDecision = 0;

* Brukere && Dealers Value Variables.

int usersValue = 0;

int dealersValue = 0;

* Suit && Rank Arrays.

* Array Lister Brukere Kort && Dealers Cards.

Arraylist & lt; String & gt; usersCards = ny ArrayList & lt; String & gt; ();

Arraylist & lt; String & gt; dealersCards = new ArrayList & lt; String & gt; ();

* GENERER DEALERS FIRST CARD.

int randomGenNumber = (int) (Math.random () * 13);

* Skriv ut forhandlerens forste kort.

System.out.println («forhandleren ble delt:» + forhandlerkort);

* Deal Brukere To Kort.

* Skriv ut brukere to kort.

System.out.println («Brukeren ble delt:» + usersCards);

* Sjekk for BlackJack.

if (usersCards.contains («King») || usersCards.contains («Queen») || usersCards.contains («Jack») || usersCards.contains («10»))

System.out.println («Du har fatt BlackJack! Gratulerer, du vinn!»);

System.out.println («Du fikk ikke BlackJack! \ N [1] Twist \ n [2] Stick»);

System.out.println («Du fikk ikke BlackJack !:( \ n [1] Twist \ n [2] Stick»);

* Ta brukerens beslutning.

* Sjekk brukerens beslutning.

* Bytt uttalelse for brukernes beslutning.

System.out.println («Du har vridd – Kortene dine:» + usersCards);

System.out.println («Du har vridd – Ekstra kort behandlet»);

* HVOR Twisting = True.

* Generer nye kort.

* Sjekk verdien av kortene.

* Bust / Twist / Stick for bruker.

int randomGenNumber = (int) (Math.random () * 13);

* Generer Brukere Kort Verdi.

* Skriv ut brukerverdi.

System.out.println («Brukerkort Verdi:» + usersValue + «»);

System.out.println («Du fikk ikke BlackJack! \ N [1] Twist \ n [2] Stick»);

System.out.println («Du har BlackJack! Gratulerer!»);

> annet hvis (usersValue> 21)

System.out.println («Du har Bust! Du mister!»);

System.out.println («Du har sittende fast – Kortene dine:» + usersCards + «\ n»);

* Generer Brukere Kort Verdi.

* Forhandlere Second Card.

* Sjekk Dealers Value && Take Action.

System.out.println («Dealing Dealers Second Card!»);

int randomGenNumber = (int) (Math.random () * 13);

* Generer Dealers Card Value.

* Skriv ut forhandlere verdi.

System.out.println («Dealers Cards Value:» + dealersValue + «»);

* Gjor handling pa forhandlere verdi.

for (int i = 0; i & lt; dealersCards.size (); i ++)

* Hvis forhandlere verdi:

int randomGenNumber = (int) (Math.random () * 13);

System.out.println («Forhandler har mindre enn 17 – Ta et annet kort \ n»);

System.out.println («Dealers Cards:» + dealersCards);

System.out.println («Dealers Cards Value:» + dealersValue + «\ n»);

* Kontrollerer forhandlereValue mot brukereValue.

System.out.println («Dealer har 17 – Dealer Sticks \ n»);

System.out.println («Du har:» + usersValue + «You Lost»);

> ellers hvis (usersValue == dealersValue)

System.out.println («Du har:» + usersValue + «You Drew»);

System.out.println («Du har:» + usersValue + «You Won!»);

System.out.println («Dealer har:» + dealersValue + «Dealer Sticks \ n»);

System.out.println («Du har:» + usersValue + «You Lost»);

> ellers hvis (usersValue == dealersValue)

System.out.println («Du har:» + usersValue + «You Drew»);

System.out.println («Du har:» + usersValue + «You Won!»);

System.out.println («Forhandler har BlackJack \ n»);

System.out.println («Du har:» + usersValue + «You Drew»);

System.out.println («Dealer har busted – You Win!»);

System.out.println («Ikke et gyldig valg»);

Eventuelle og alle kommentarer er verdsatt, vil virkelig fa tak i grunnleggende Java-programmeringskonsepter.


Hilsener! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!